Wróć

Podstawowym celem prowadzonej polityki jakości jest zagwarantowanie Klientowi wysokiego poziomu obsługit ransportowej i spedycyjnej. Dostosowując się do potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów, EXPOL stale udoskonala rozwiązania organizacyjne i rozszerza zakres usług towarzyszących.
Podstawowymi zasadami naszej działalności są:

  • terminowa realizacja zleceń naszych Klientów przy zachowaniu najwyższej jakości usług,
  • sprawna komunikacja z Klientem, przewoźnikami i pracownikami,
  • ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w Spółce oraz rozwiązań organizacyjnych,
  • przestrzeganie wymagań prawa,
  • troska o otoczenie i środowisko naturalne,
  • stała poprawa bezpieczeństwa przewożonych ładunków,
  • zaangażowanie personelu w pracę nad doskonaleniem jakości wykonywanych usług.


Z treścią Polityki Jakości zadeklarowaną przez Kierownictwo Spółki, zostali zapoznani wszyscy jej pracownicy, którzy znają i rozumieją wymagania jakościowe i zadania Spółki.

 

EXPOL Transport i Spedycja międzynarodowa zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych ("Dane osobowe").

Dane osobowe to dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące: imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że strony internetowe EXPOL Transport i Spedycja międzynarodowa można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

W przypadku, w którym zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, mogą być one wykorzystywane wyłącznie w obrębie firmy EXPOL Transport i Spedycja międzynarodowa lub prezentowane naszym Partnerom, Klientom oraz Dostawcom - bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim